• Abituriendid riigieksamil
  • Viljandi Gümnaasiumi tekkel
  • Külas käis rändav bioklass
  • Teadusteatrite festival
  • Noorte segarühm
  • Vaade koolimajale
  • Neidude liikumisrühm
  • Viljandi Gümnaasiumi II öölaulupidu
  • Koolimaja esine
  • Maalilaagri töö

Talispordinädalad Viljandi Gümnaasiumis 2015

Talispordinädal toimub 23.- 27. veebruaril II aasta õpilastele ja 02.-05. märtsil I aasta õpilastele. Talispordinädala eesmärk on anda õpilastele võimalus tegeleda Eestis kõige enam harrastatavate talispordialadega, saada kogemust, juhendamist, vajadusel algõpet.

Igal õpilasel on võimalus tegeleda talispordiga nädalas kahel päeval. Igal õpilasel on võimalik valida kolme tegevuse vahel:

mäesuusatamine/lumelauasõit Kuutsemäel,  (transpordi Kuutsemäele ja tagasi tasub kool)

suusa- või jalgsimatk Viljandi järve terviserajal või

uisutamine Viljandi jääväljakul

 

Palun sööge enne talispordi tegevustele minekut kooli sööklas lõunasöök.

 

Jälgige kindlasti kooli kodulehte, võimalusel lisandub täiendavaid tegevusi (uisutamine järvel 5 km rajal jne), kuhu on võimalik ümber registreeruda.

Registreerimine tegevusteks on avatud 09.02 kell 21.00 kuni 11.02 kell 24.00.

Sul on vaja:

1)      Valida mõlemal päeval üks tegevus

2)      Valida vähemalt ühel päeval suusamatk

 

Kuna riiklik õppekava näeb ette vähemalt ühe talispordiala läbimise gümnaasiumiastmes, siis on osalemine talispordinädalal ARVESTUSLIK ning osalemine vähemalt ÜHEL MATKAL KOHUSTUSLIK. Talispordinädalal peatub kehalise kasvatuse plokk.

Arvestus talispordinädalal osalemise eest on üks käesoleva ploki jooksvatest arvestustest, osakaaluga 50%. Talispordinädalal mitte osalenu teeb kehalise kasvatuse kursuse viimases tunnis ettekande talispordist. Arstitõendiga vabastatud (samuti need, kes ei saa osaleda võistluste, olümpiaadi vms. tõttu) annavad sellest eelnevalt teada kehalise kasvatuse õpetajale.

Talispordinädalate toimumist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.


 

Vabariiklike aineolümpiaadide lõppvoorud

Algamas on vabariiklike aineolümpiaadide lõppvoorud. Mõnede olümpiaadide lõppvoorus osalejad on teada.

 

6. märtsil toimub Tallinna Ülikoolis gümnaasiumiastme  inglise keele olümpiaadi lõppvoor. Lõppvooru on kutsutud 19 õpilast, sealhulgas Andres Anissimov Viljandi Gümnaasiumist (juhendaja  õp Tiia Pukk).

6. märtsil toimub Tallinna Ülikoolis gümnaasiumiastme saksa keele olümpiaadi lõppvoor. Lõppvooru on kutsutud 21 õpilast, sealhulgas Karin Niinemets Viljandi Gümnaasiumist (juhendaja õp Hiie Allvee).

7.-8. märtsil toimub Tartu Ülikoolis gümnaasiumiastme bioloogiaolümpiaadi lõppvoor. Lõppvooru on kutsutud 69 õpilast, sealhulgas Eleriin Vungi Viljandi Gümnaasiumist (juhendaja õp Kadri Suislepp).

12.-13. märtsil toimub Tartu Ülikoolis rahvaluuleolümpiaadi lõppvoor. Uurimistööde põhjal on lõppvooru kutsutud 30 õpilast, vanemast vanuserühmastt 14 õpilast. Sealhulgas ka Brita Siimon ja Karmel Ritson Viljandi Gümnaasiumist (juhendaja õp Aili Kiin).

13.-14. märtsil toimub Tallinna Ülikoolis emakeeleolümpiaadi lõppvoor. Lõppvooru on kutsutud kokku 80 õpilast. Uurimistööde põhjal on lõppvooru kutsutud Elerin Põder ja Malle Soosaar (juhendaja õp Aili Kiin) ning eelvooru põhjal Gerda Ustimenko Viljandi Gümnaasiumist (juhendaja õp Vilma Härmik).

18. märtsil toimub Tartus ühiskonnaõpetuse olümpiaad. Lõppvooru on kutsutud 30 õpilast, sealhulgas Kristiine Miilen Viljandi Gümnaasiumist (juhendaja õp Juhan-Mart Salumäe).

8.-9. mail toimub  Tartu Ülikoolis geograafiaolümpiaadi lõppvoor. Lõppvooru on kutsutud 36 õpilast, sealhulgas Birgit Murumägi Viljandi Gümnaasiumist (juhendaja õp Hilje Nurmsalu).